додому Топ Новини Надзвичайний або військовий стан: коли, як і на скільки?

Надзвичайний або військовий стан: коли, як і на скільки?

262

Що означає правовий режим введення надзвичайного або воєнного стану, що він дає, ким і в яких випадках можуть бути введені правила положення дізнавався Prostopravo.com.ua. У зв’язку з останніми подіями в Україні терміни введення надзвичайного або військового положення стали звучати все частіше.

Що таке надзвичайний стан?

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» визначає надзвичайний стан як особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове , обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

1.1 У яких випадках вводиться?

Надзвичайний стан вводиться лише за наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладу, усунення якої іншими способами неможливо.

Надзвичайний стан може бути введено в разі:

 1. виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій і т.д.), які створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення;
 2. здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об’єктів життєзабезпечення;
 3. виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об’єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 4. виникнення масових заворушень, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;
 5. спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства;
 6. масового переходу державного кордону з території суміжних держав;
 7. необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади.

1.2 Ким і на який термін вводиться?

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.

Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більше 30 діб і не більше 60 діб в окремих її місцевостях.

У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України, але не більше ніж на 30 діб.Указ Президента України про продовження дії надзвичайного стану набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України.

1.3 Що собою являє?

Введення надзвичайного стану може передбачати введення таких заходів:

 1. встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;
 2. обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;
 3. посилення охорони громадського порядку і об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
 4. заборону проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;
 5. заборону страйків;
 6. примусове відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб.

В якості додаткових заходів допускаються: тимчасова або безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових приміщень;встановлення карантину та проведення інших обов’язкових санітарних та протиепідемічних заходів;введення особливого порядку розподілу продуктів харчування і предметів першої необхідності;зміна режиму роботи підприємств, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції;введення комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби);перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках – проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян;заборона призовникам і військовозобов’язаним змінювати місце проживання без відома відповідного військового комісаріату і т.д.

Що таке статус воєнного стану?

Згідно Закону України «Про правовий режим воєнного часу» військовий стан – особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

2.1 У яких випадках вводиться?

У разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

2.2 Ким вводиться?

Воєнний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.

Указ Президента України про введення воєнного стану, затверджений Верховною Радою України, негайно оголошується через засоби масової інформації.

Пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президентові України подає Рада національної безпеки і оборони України.

2.3 Порядок введення воєнного стану

Режим воєнного стану вводиться в разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії і забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

На територіях, щодо яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції і законів України, забезпечення разом з військовим командуванням введення і здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадського порядку та безпеки, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.Рішення про створення військових адміністрацій приймається Президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.

У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання і розглядає питання про затвердження указу в порядку, встановленому Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України, офіційно оприлюднюється разом з законом про затвердження такого указу Президента України і набирає чинності одночасно з набранням чинності такого закону.

В указі Президента України про введення воєнного стану зазначаються:

 1. обгрунтування необхідності введення воєнного стану;
 2. межі території, на якій вводиться воєнний стан, час введення і строк, на який він вводиться;
 3. завдання військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування про введення і здійснення заходів правового режиму воєнного стану;
 4. завдання суб’єктам забезпечення цивільного захисту щодо приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем в готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період;
 5. вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;
 6. інші питання, що випливають із цього Закону.

2.4 Які заходи і дії включає?

В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військовому командуванню надається право разом з органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, а якщо це неможливо – самостійно впроваджувати і здійснювати такі заходи правового режиму воєнного стану:

 1. запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації і воєнного часу;
 2. використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій всіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їх роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю;
 3. вилучати для тимчасового використання необхідне для потреб оборони майно;
 4. встановлювати охорону важливих об’єктів національної економіки України, які забезпечують життєдіяльність населення;
 5. вводити комендантську годину;
 6. встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;
 7. перевіряти документи у громадян, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;
 8. в порядку, визначеному Конституцією і законами України, порушувати питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій, якщо вона загрожує суверенітету, національної безпеки України, її державній незалежності і територіальній цілісності, життю громадян;
 9. здійснювати контроль за роботою підприємств зв’язку, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, театральних, концертно-видовищних та інших підприємств, установ і організацій культури;
 10. в разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій всіх форм власності, окремих громадян радіо обладнання, телевізійну, відео – і аудіоапаратуру, комп’ютери, а також в разі необхідності інші технічні засоби зв’язку;
 11. забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;
 12. вилучати у громадян вогнепальну зброю та боєприпаси, холодну зброю, а у підприємств, установ і організацій також навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;
 13. забороняти призовникам і військовозобов’язаним змінювати місце проживання без відома військового командування;
 14. встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців та розміщення військових частин, підрозділів і установ;
 15. встановлювати порядок використання сховищ, споруд та інших об’єктів для захисту населення, а також для задоволення потреб оборони;
 16. проводити евакуацію населення з місць і районів, небезпечних для проживання, а також підприємств, установ, організацій та матеріальних цінностей, які мають важливе державне, господарське і культурне значення;
 17. вводити в разі потреби нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами, ліками;
 18. усувати з посад керівників державних підприємств, установ і організацій за неналежне виконання ними своїх обов’язків, призначати виконуючих обов’язки керівників зазначених підприємств, установ і організацій;
 19. примусово відчужувати або вилучати майно у юридичних і фізичних осіб для потреб оборони.

Які обмеження прав громадян і бізнесу передбачені Законом “Про правовий режим воєнного стану”?

11 червня 2015 року набрав чинності Закон України “Про правовий режим воєнного стану” в новій редакції.Законом передбачено суттєві обмеження прав і свобод громадян та суб’єктів підприємництва у разі якщо режим воєнного стану буде запроваджено в Україні або окремих її регіонах.Подробиці дізнавався Prostopravo

Обмеження прав і свобод фізичних і юридичних осіб, які можуть вводитися в період дії воєнного стану

На територіях, де введено воєнний стан, військове командування разом з органами державної влади та місцевого самоврядування можуть вводити такі тимчасові заходи:

1) запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами і організаціями на період дії воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій , які виникли в період дії воєнного стану, і залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, які виконуються для задоволення потребЗбройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення і не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки працівників.

За працівниками, залученими до виконання суспільно корисних робіт, на час виконання таких робіт зберігається колишнє місце роботи (посада).Порядок залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт і питання їх соціального захисту з урахуванням вимог закону визначаються Кабінетом Міністрів України

2) використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій всіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їх роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю;

3) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку і видавати про це відповідні документи встановленого зразка;

4) запроваджувати комендантську годину (заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим світломаскування;

5) встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

6) перевіряти документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;

7) забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів;

8) встановлювати заборону або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання осіб на території, на якій діє військовий стан;

9) регулювати роботу підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і установ культури і засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення;забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі;

12) у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій всіх форм власності, окремих громадян телекомунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп’ютери, а також в разі необхідності інші технічні засоби зв’язку;

13) забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;

14) встановлювати особливий режим в сфері виробництва і реалізації лікарських засобів, які мають в своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, інші сильнодіючі речовини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

15) вилучати у підприємств, установ і організацій навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;

16) забороняти громадянам, які перебувають на військовому чи спеціальному обліку в Міністерстві оборони України, Службі безпеки України або Служби зовнішньої розвідки України, міняти місце проживання (місце знаходження) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України або Служби зовнішньої розвідки України;обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби;

17) встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення і розміщення військових частин, підрозділів і установ.

У той же час, в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина, передбачених частиною другою статті 64 Конституції України .

У процесі трудової діяльності осіб, щодо яких запроваджена трудова повинність, забезпечується дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, мінімальний термін відпустки та час відпочинку між змінами, максимальний робочий час, врахування стану здоров’я особи тощо.

Відшкодування збитків, завданих при введенні воєнного стану

Примусове відчуження майна, що знаходиться в приватній або комунальній власності, в умовах правового режиму воєнного стану, якщо не було здійснено попереднє повне відшкодування вартості такого майна, тягне за собою наступне повне відшкодування його вартості в порядку, визначеному законом.

Якщо майно, яке було примусово відчужене у юридичних і фізичних осіб, після скасування правового режиму воєнного стану збереглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати в судовому порядку повернення такого майна на умовах, визначених законом.

Також колишній власник майна, примусово відчуженого у зв’язку з введенням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.

Режим підвищеної готовності

Відповідно до Кодексу цивільного захисту система державного цивільного захисту може функціонувати в таких режимах:

 • Повсякденного функціонування;
 • Підвищеної готовності;
 • Надзвичайної ситуації;
 • Надзвичайного стану.

Режими підвищеної готовності та надзвичайної ситуації встановлюються рішенням Кабінету Міністрів, Ради Міністрів АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських адміністрацій на всій території України або в окремій її частині.На відміну від надзвичайного стану, який вводиться на території України указом Президента і затверджується парламентом.

Надзвичайна ситуація, згідно з визначенням ст.2 Кодексу цивільного захисту України, – це обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, викликаним катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, яке призвело (або може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, велику кількість загиблихїх і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, здійснення на ній господарської діяльності.

Режим підвищеної готовності вводиться, коли є загроза виникнення надзвичайної ситуації.У цьому випадку проводяться перевірки щодо дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту державними органами на предмет готовності до виникнення надзвичайної ситуації, а саме, готовності пунктів управління, захисних споруд і планів цивільного захисту на особливий період.Ці перевірки Кабінет Міністрів доручив проводити створеній ним Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Для простих же громадян введення правового режиму підвищеної готовності не означає обмеження будь-яких прав чи свобод людини і громадянина, на відміну від надзвичайного стану, коли таке обмеження допускається.У той же час, не зайвим буде нагадати про права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту.

Права і обов’язки громадян у сфері цивільного захисту

Громадяни України мають право на:

 1. отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, які виникли або можуть виникнути, в тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;
 2. забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту і їх використання;
 3. звернення до органів державної влади та органи місцевого самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій;
 4. участь в роботах по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту;
 5. отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в разі залучення до таких робіт за трудовими договорами;
 6. соціальний захист і відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної їх життю, здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій або проведення робіт із запобігання і ліквідації наслідків;
 7. медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм.

Громадяни України зобов’язані:

 1. дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій в надзвичайних ситуаціях;
 2. дотримуватися заходів безпеки в побуті та повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень виробничої та технологічної дисципліни, вимог екологічної безпеки, охорони праці, які можуть призвести до надзвичайної ситуації;
 3. вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами захисту;
 4. повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення надзвичайних ситуацій;
 5. в разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для порятунку населення і майна;
 6. зберігати протиепідемічний, протиепізоотичний та протиепіфітотичний режим, режим радіаційного захисту;
 7. виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, що належать їм на праві приватної власності, первинними засобами пожежогасіння, навчати дітей обережного поводження з вогнем.

Автор: Катерина Гутгарц, юрист

Джерело: Prostopravo

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я