додому Поточні новини Верховна Рада ухвалила закон про вищу освіту

Верховна Рада ухвалила закон про вищу освіту

123

6Київ. 2 липня 2014 (УНІАН).. Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила Закон «Про вищу освіту» (№1187-2). За це рішення проголосували 276 народних депутатів із 337 зареєстрованих у сесійній залі.

Представляючи законопроект, народний депутат від ”Батьківщини”, голова Комітету ВР з питань науки та освіти Лілія Гриневич нагадала, що спроби ухвалити цей документ тривали 5 років. До його тексту надійшло близько тисячі пропозицій від громадськості.

За словами Гриневич, законопроект допоможе Україні у входженні до Європейського освітнього простору.

Під час розгляду питання суперечності у фракції ”Свобода” викликали положення щодо мови викладання у закладах освіти та мови тестових завдань ЗНО.

В основу закону покладено концептуальні засади модернізації вищої освіти. А саме – інтеграція вищої освіти України до Європейського простору вищої освіти шляхом реалізації положень та принципів Болонського процесу, зокрема через запровадження рівневої організації вищої освіти відповідно до Національної рамки кваліфікацій (стаття 5); удосконалення переліку галузей знань і спеціальностей для наскрізної та міждисциплінарної підготовки в системі вищої освіти; забезпечення умов для реалізації міжнародних освітніх і наукових проектів, академічної мобільності викладачів, науковців, студентів; забезпечення рівності перед законом у правах вищих навчальних закладів усіх форм власності та професорсько-викладацького складу; розширення гарантій рівного доступу громадян до вищої освіти за рахунок удосконалення застосування зовнішнього незалежного оцінювання; розвиток студентського самоврядування і покращення соціального забезпечення студентів; забезпечення якості вищої освіти і науки шляхом розвитку незалежної системи забезпечення якості вищої освіти через державні колегіальні органи та незалежні агенції у співпраці з міжнародними організаціями; удосконалення змісту і принципів роботи державних колегіальних органів із ліцензування й акредитації вищої освіти та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації; удосконалення засад присвоєння вищим навчальним закладам України статусів національних і дослідницьких, уточнення завдань; розширення громадського контролю, зокрема, гарантування доступу фізичних та юридичних осіб до інформації у галузі вищої освіти на засадах відкритості, прозорості, доступності та безоплатності; створення реальної системи противаг і стримувань у сфері управління вищим навчальним закладам між керівником, вченої радою, органами громадського самоврядування, громадськими організаціями; інтеграція освіти, науки та інновації через посилення та розвиток зв’язків освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ і високотехнологічних виробництв; запровадження механізмів захисту та управління інтелектуальної власністю, отриманою в результаті діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ; створення умов для залучення іноземних науковців і заохочення повернення в Україну громадян, які отримали освіту за кордоном, шляхом лібералізації механізму визнання іноземних дипломів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання при зарахуванні на навчання та/або прийнятті на роботу.

Відповідно до закону, автономія вищих навчальних закладів реалізується шляхом створення умов для забезпечення самостійності в прийнятті рішень вищими навчальними закладами щодо освітньо-наукового, інноваційного, організаційного, кадрового, економічного напрямів діяльності та розвитку академічних свобод; через розмежування повноважень органів державного управління, в підпорядкуванні яких знаходяться вищі навчальні заклади, і власне самих вищих навчальних закладів, таким чином, щоб органи державного управління переважно відповідали за розробку і втілення державної політики в галузі освіти, науки та інновацій, а вищі навчальні заклади здійснювали весь обсяг повноважень, пов’язаних з якісною підготовкою кваліфікованих кадрів, виконанням наукових досліджень та інноваційною діяльністю; удосконалення майнових відносин у сфері вищої освіти, зокрема щодо формування матеріально-технічної бази (передача засновниками майна вищим навчальним закладам на праві господарського відання), гарантій права власності вищих навчальних закладів на результати науково-інноваційної діяльності.

Законом передбачена співпраця вишів та бізнесу у сфері вищої освіти і науки шляхом запровадження механізмів інноваційного розвитку країни за рахунок взаємодії освіти, науки, бізнесу і держави; створення умов для залучення роботодавців до формування вимог щодо компетентності випускників вищої освіти, визначення змісту вищої освіти, забезпечення якості вищої освіти, розвитку навчально-лабораторної бази вищих навчальних закладів, забезпечення місць практики, працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я