додому Соціум Результати соціологічного дослідження «Оцінка громадянами ситуації в Україні та стану проведення реформ»

Результати соціологічного дослідження «Оцінка громадянами ситуації в Україні та стану проведення реформ»

260

Київ. 18 червня 2015 року (Центр Разумкова). Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 27 травня 2015 року. Було опитано 2007 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проводилося у рамках моніторингу ставлення громадян до реформ в Україні. Дослідження проведене за підтримки Уряду Швеції.

Оцінка ситуації в країні та перспектив її розвитку в найближчому майбутньому

Лише 14,3% опитаних вважають, що ситуація в країні розвивається в правильному напрямі, 67,6% — що в неправильному. Це приблизно стільки ж, скільки було у 2013 р., але частка тих, хто вважає, що ситуація в країні розвивається в правильному напрямі, зараз істотно менша, ніж було відразу після зміни влади в України (у березні 2014р.) — тоді вона становила 32,3%.

26,9% респондентів дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 41,3% — у більш віддаленій перспективі, 20,2% — що взагалі не здатна їх подолати.

10,4% опитаних вважають, що у 2015 р. економічна криза закінчиться і почнеться економічне зростання, 21,5% — що криза перестане поглиблюватися, але економіка до кінця року буде у стані застою, 27,1% — що економічна криза поглиблюватиметься, але катастрофічних наслідків не буде, 26,1% — що відбудеться колапс економіки.

Оцінка діяльності органів влади та реформ, що проводяться

Громадяни України оцінюють інтенсивність реалізації реформ як низьку. Середні оцінки перебігу реформ у більшості сфер за десятибальною шкалою (від 1 до 10) перебувають в діапазоні від 2 до 3 балів. Лише діяльність, спрямована на популяризацію України в світі, оцінюється у 3,86 бала.

Громадяни в цілому майже не відчувають впливу реформ на їх особисте становище. Найчастіше респонденти вважають, що вплив реформ у більшості сфер на їх особисте становище відсутній. Єдина сфера, де на відсутність впливу вказують менше половини (48,2%) опитаних — це програма енергонезалежності та реформа енергетики. При цьому 41,9% респондентів вказують на негативний впливу реформ у цій сфері на їх становище, і лише 9,8% — на позитивний вплив.

Стосовно більшості сфер негативний вплив відзначається частіше, ніж позитивний. Виняток становить лише реформа системи національної безпеки та оборони, де частки тих, хто вказує на позитивний вплив, і тих, хто зазначає негативний вплив, статистично значуще не відрізняються (відповідно 20,1% і 21,3%), і популяризація України у світі (стосовно цього респонденти частіше говорять про позитивний вплив (відповідно 28,1% і 12,8%).

Оцінюючи, наскільки добре нова влада України справляється з різноманітними завданнями, найкраще респонденти оцінюють забезпечення своєчасної виплати заробітної платні, стипендій, пенсій — це єдине завдання, виконання якого частіше оцінюється добре, ніж погано (відповідно 40,1% і 31,9%). Реалізація інших завдань частіше оцінюється відносною чи абсолютною більшістю респондентів погано. Найгірше оцінюється діяльність стосовно скорочення інфляції (84,2% вважають, що влада з цим погано справляється), боротьби з корупцією (80,7%), стимулювання економічного росту (80,5%).

Відсутність успіхів у боротьбі з корупцією спричиняє радикальні настрої щодо вирішення цієї проблеми серед значної частки громадян: 41,5% респондентів підтримали б запровадження смертної кари для державних службовців, які вчинили корупційні дії. Частка тих, хто не підтримує таку пропозицію — статистично значимо не відрізняється (42,0%). Решта опитаних (16,6%) не визначилися з відповіддю.

Оскільки здійснення реформ може призвести до тимчасового зниження рівня життя людей, респондентам ставилося питання, чи згодні вони терпіти певні матеріальні труднощі.10,9% відповіли, що вони «готові терпіти скільки треба, якщо це справді приведе до успіху країни», 27,6% — що вони «якийсь час готові потерпіти, але недовго (не більше року)», 26,6% — не готові, бо не вірять в успішність реформ, а 30,3% — не готові через те, що їх матеріальне становище вже зараз нестерпне.

Переглянути всі результати соціологічного дослідження

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я