додому Філософія КОЛЕКТИВНІ ПОТРЕБИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА СВОБОДА: «ЯКИЙ БАЛАНС?»

КОЛЕКТИВНІ ПОТРЕБИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА СВОБОДА: «ЯКИЙ БАЛАНС?»

265

Джорджо Агамбен:

«Для початку я хотів би зупинитися на деяких моментах, які я спробував визначити кілька днів тому в Турині, намагаючись зрозуміти трансформацію, що відбувається на наших очах.

Я думаю, що перше, що ми знаємо, що ми повинні усвідомити, це те, що правовий та політичний порядок, у якому, як ми думали, ми жили, тепер повністю змінився. Як ви бачите, як ви знаєте, рушійною силою цієї трансформації — мабуть, слід сказати про цей державний переворот, тому що відбувся справжній державний переворот — рушійною силою цієї трансформації, як ви знаєте, є Держава надзвичайного стану або стану виключення, стану, яка точно – не випадково – є нейтральною зоною між політикою та законом. Надзвичайний стан знаходиться між політикою та законом.

Майже двадцять років тому у книзі, в якій я спробував запропонувати теорію надзвичайного стану [1], я зазначив, що ситуація виключення стала нормальною формою правління. Ви чудово знаєте, чи не так, що під час серії криз ми завжди керували відповідно до кризи (економічної, екологічної, тероризму), і зрештою ми виявили цю постійну віртуальну кризу, яка, зауважте, не є конкретною хворобою, але кризою здоров’я. Саме здоров’я є віртуальним ґрунтом для перманентної кризи, тому що завтра це може бути навіть не вірусне захворювання – це можуть бути проблеми із серцево-судинною системою…

Отже, що таке надзвичайний стан? Надзвичайний стан – це простір, як ви знаєте, припинення дії закону, а отже, аномальний простір без закону, який, однак, включений у правову систему. Це загальне визначення цікаве, але воно цікаве, якщо ви спробуєте вказати, яким є той механізм, завдяки якому працює надзвичайний стан. Що ж, з технічної точки зору, ми можемо сказати, що у стані виключення чи надзвичайної ситуації існує поділ закону та правозастосування.

Що я маю на увазі? дуже проста річ: надзвичайний стан – це правовий стан, в якому закон діє (стверджується, що він діє), але не застосовується, немає фактичного застосування, закон призупинено. І – це важливий момент – постанови та заходи, що не мають характеру закону, набувають чинності закону. Тому заходи, положення, укази, які не мають сили закону, набувають правозастосовчої сили.

Отже, ви бачите, що відбувається, що поставлено на карту в стані виключення, на кону, врешті-решт, знаходиться мінлива сила закону, яка відокремлена від закону.

Чи розумієте ви, яку трансформацію це зумовлює в правовому порядку, який, якпередбачається, повинен бути заснованим на законі; що означає ця мінлива сила права, відокремлена від закону? Насамперед це означає справжнє затемнення закону, оскільки закон, відокремлений від його виконання, більше не є законом. 

Ми повинні бути обережними з речами, до яких звикли. Новий принцип полягає в тому, що парадигма закону замінюється набором неоднозначних положень і формул, які ви неодноразово чули: «з міркувань безпеки», «стан необхідності», «охорона здоров’я», «громадський порядок»… Юристи знали про ці неоднозначні формули давно, тому що їх винайшли аж ніяк не сьогодні. Згадайте лише комітети охорони здоров’я під час Французької революції. Ці пропозиції мають ту особливість, що, будучи неоднозначними, вони потребують когось, щоб їх визначити, визначити їх конкретне значення. І саме цей хтось встановлює надзвичайний стан.

Як бачите, перший наслідок цього нового порядку полягає в тому, що немаєпринципу, одного з фундаментальних принципів юридичного порядку, а саме юридичної визначеності. Якщо держава – як широко зазначали юристи – замість того, щоб забезпечити стабільну нормативну дисципліну, втручається завдяки надзвичайній ситуації у певне явище кожні 15 днів, як це буває, щомісяця, кожні 15 днів, і навіть заявляє, що не буде фіксованого правила, азаконодавство буде постійно змінюватися, ясно, що це явище більше не відповідає принципу законності, тому що принцип законності полягає саме в тому, що держава формулює стабільний закон і що громадяни знають, що це за закон.

Натомість ми живемо у стані невизначеності закону. Я вважаю, що це дуже важливий факт, над яким ми маємо задуматися, бо це не лише перетворення правового порядку, а й спроба змінити наш спосіб життя. Тому що ясно, що якщо у нас більше немає посилання на стабільний закон, під сумнів ставиться сам наш спосіб життя, тому що ми живемо у мінливому стані незаконності. Ми не знаємо, куди це приведе, яку форму набуде. Але має бути ясно – і юристи це чудово знають – така держава більше не є правовою державою, бо зникла саме визначеність закону.

Отже, марно апелювати до закону, до конституції – ми більше не маємо справи із законом і конституцією, а маємо справу з мінливою силою закону, яку час від часу може делегувати себе певна людина, іноді поза системою, лікар, експерт або навіть просто поліцейський, який вирішує в даний момент.

Я вважаю – принаймні я думав, що зможу це зрозуміти, – що ця модель, яку я швидко описав, певною мірою походить від моделі держави, яку в книзі 1941 року історик права (дуже хороша книга, яку слід перечитати сьогодні [2]) – його звали Ернст Френкель [3], намагався пояснити нацистську державу та фашистську державу за допомогою моделі, яку він назвав Подвійною Державою. Що таке Подвійна Держава? Подвійна Держава – це стан, в якому колишня нормативна структура держави залишається чинною («Normenstaat», Нормативна держава), і водночас супроводжується невизначеною дискреційною державою [4] – Френкель назвав її «Maßnahmenstaat» – Державою заходів чи наказів.

Він назвав це «Maßnahmenstaat» – станом заходів, указів, якщо хочете, і реальний уряд заснований на цій двоїстості, де перша (нормативна структура держави) так чи інакше присутня, але не діє. Майте на увазі, що коли, наприклад, фашизм і нацизм визначаються як диктатури, це груба помилка з юридичної точки зору: Муссоліні не був диктатором, він був законним прем’єр-міністром італійського уряду, Гітлер не був диктатором, він був канцлером Рейху.

 Але що відбувається, ця структура, яка, очевидно, залишається на місці, супроводжується неформальною структурою, дискреційною, подвійною державою; тож, наприклад, Муссоліні також є дуче, але посади дуче немає в конституції держави, її дійсно не існує, це не посада, а той, хто просто вирішує! і те саме стосується Гітлера (фюрера).

Є теза Френкеля, яку я хочу процитувати, бо вона корисна для розуміння. Френкель пише: «щоб врятуватися, капіталізму та німецьким політико-економічним силам була потрібна не унітарна держава, класична державна модель, а подвійна держава, що діє довільно, з одного боку, і раціонально, з іншого».

Що ж, я вважаю, що те, що ми переживаємо зараз, походить від цієї моделі, але з деякими варіаціями, з деякими уточненнями, які широко теоретизувалися американськими політологами, зокрема людиною на ім’я Санстейн (Cass Robert Sunstein) [5], чиї книги нещодавно були опубліковані та перекладені італійською мовою великими видавцями, які називають це Адміністративною Державою.

Під адміністративною державою вони розуміють модель держави, в якій управління, дії уряду перевищують класичні повноваження, передбачені Конституцією – законодавчі, виконавчі судові та інші – так, вони є, але є ще одна адміністративна сила, свого роду адміністративний левіафан, чисто адміністративний, який від імені керівництва та на свій розсуд здійснює повноваження, які йому не належать, але робить це в ім’я суспільної необхідності.

Отже, є цей адміністративний левіафан, який може ігнорувати заповіді законів та Конституції не для того, щоби гарантувати свободу в цілому, – каже цей Санстейн, але щоб спрямовувати вибір громадян. Проте це не вільний вибір, а те, що він називає керованістю їх вибору – і яка керованість їх вибору? Керованість їхнього вибору полягає в тому, щоб спрямовувати вибір, визначати вибір, створювати ситуацію (це те, що відбувається зараз), в якій люди приймають вибір, який був зумовлений.

Тут це точно збігається – у цьому новизна моделі – ми бачимо, що повноваження щодо прийняття рішень у цьому типі держави також здійснюються поза правовою сферою: наприклад, комісіями лікарів, експертів, економістів – як ми бачимо зараз: є комісії, які не мають конституційної структури, конституційних повноважень, вони абсолютно неузгоджені з Конституцією. Але фактично ці комісії й ухвалюють рішення.

Ви розумієте, що за допомогою цих фактичних процедур Конституція змінюється значно радикальнішим чином, ніж те, що було передбачено виборцями щодо можливості зміни Конституції, повноважень щодо перегляду Конституції. Таким чином, Конституція стає тим, що учень Ларсена [6] називав «papierstuecke», аркушем паперу. Але я думаю, що дуже важливо пам’ятати, що ця модель зрештою походить від нацистсько-фашистської Подвійної Держави.

Тепер я хотів би перейти до інших міркувань.

Було сказано, що сучасна держава живе на передумовах, які вона не може гарантувати. Я вважаю, що цілком можливо, що нинішня ситуація, яку я намагався описати, і виступає формою, в якій ця відсутність гарантій досягла, так би мовити, свого критичного рівня. І сучасна держава, яка відмовилася, згідно з усіма свідченнями, гарантувати свої передумови (presuppositions) (ми ясно бачимо, що сучасна держава не гарантує своїх передумов), – ця держава, можливо, досягла кінця своєї історії – і, можливо, певною мірою ми переживаємо кінець цієї моделі держави, яка, як нам здавалося – невідомо чому – існуватиме завжди.

Тому я вважаю, що будь-яка сьогоднішня дискусія про те, що ми маємо робити, має починатися з усвідомлення, із спостереження, що ця політико-правова цивілізація — можливо, не лише політико-правова — в якій ми жили – теперрозвалилася, вірніше (оскільки, як ви знаєте, це суспільство, засноване на грошах), це суспільство, ця держава збанкрутувала.

Те, що наша культура стояла на порозі загального банкрутства, видатні уми давно розуміли. Я пам’ятаю, коли я був хлопчиком, розмовляв з Пазоліні та Ельзою Моранте, вони вже говорили про ті речі, про які ми зараз говоримо, і мені це здавалося абсурдним, тому що тепер, коли я подивився на це, з цієї точки зору це здавалося раєм, і все ж вони бачили, що відбувається. Отже, по суті, найясніші уми ХХ століття вже діагностували банкрутство нашої культури.

Тут у нас є досвід, безумовно, неприємний – жити у фактах цього банкрутства – інтелектуального, етичного, релігійного, правового, політичного, економічного саме в тій формі, яка була прийнята: надзвичайний стан замість закону, інформація замість правди, здоров’я замість спасіння, медицина замість релігії. Зрозуміло, що зараз медицина перетворилася на релігію. Вакцина – це нове таїнство, інакше не пояснюється, чому люди, знаючи, що вони ризикують своїм життям, будь якою ціною хочуть вакцинуватися.

Отже, що робити у такій ситуації?

Звичайно, на індивідуальному рівні, перш за все, продовжуйте робити добре те, що ви завжди намагалися робити добре, навіть якщо здається, що для цього немає жодних підстав, насправді є ще більше причин для цього.

Але, звісно, ​​цього мало. Я думав про роздуми Ханни Арендт у 1943 році, про те, що вона переживала – це навіть гірше, ніж те, що ми переживаємо. Вона сказала, що їй цікаво, якою мірою ми зобов’язані світу, навіть якщо цей світ … як у її випадку, оскільки вона була єврейкою – виключає нас; або навіть якщо ми самі змушені піти – а вона мала на увазі тих, хто під час нацизму жив у державі, яка називається внутрішньою еміграцією – серед іншого, може виявитися, що ми також будемо змушені жити у стані внутрішньої еміграції або в монастирі. Тут, однак, вона говорила: може бути, ми все ще щось винні, ми все ще щось винні, і тому в цьому тексті [7], як не дивно – але я думаю, що це важливо – Ханна Арендт вказала на дружбу як на можливий принцип відновлення суспільства у суспільстві, спільноти в державі.

Я вважаю, що перед цією зростаючою деполітизацією особистості – оскільки сьогодні ми спостерігаємо процес деполітизації індивідуального життя, це очевидно – виявлення у дружбі принципу нової політики, нової політизації було б дуже важливим.

Мені здається, що ви, студенти, якимось чином вже почали це робити, створивши свою асоціацію, але я думаю, що це питання потрібно все більше і більше розширювати, цю річ потрібно практикувати і розширювати до максимуму, ми абсолютно повинні відтворити суспільство всередині суспільства.

І, нарешті, я хотів би звернутися до присутніх тут студентів, які запросили мене виступити. Я хотів би нагадати вам дещо, що має лежати в основі будь-якого університетського дослідження і що, я вважаю, зазвичай не згадується в університеті, і це просто: раніше, проживаючи в країні чи державі, люди мали своє життєво важливе житло у мові, і я вважаю, що тільки якщо ми зможемо дослідити та зрозуміти, як цим життєво важливим житлом маніпулювали та трансформували його, ми зможемо зрозуміти, як могли відбуватися ті політичні та юридичні перетворення, про які ми говоримо. Тобто гіпотеза, яку хочу запропонувати, полягає в тому, що трансформація відносин із мовою є умовою всіх інших трансформацій суспільства.

Ми не усвідомлюємо цього, тому що, якщо подумати, мова – це та дивна річ, яка залишається прихованою у тому, що ми називаємо, щоб зрозуміти; насправді ми можемо говорити тільки якщо звернемо увагу на цю мову.

Однак я вважаю, що це зовсім не збіг, що великі перетворення, які відбулися з Промисловою революцією в Англії та Політичною революцією у Франції, якимось чином супроводжувалися, якщо не передували, роздумам, як ви знаєте, про проблематизацію розуму, тобто того, що визначає людину як тварину, що говорить. Співвідношення походить від дієслова reor, що означає рахувати, обчислювати, але воно також означає говорити, але розуміється в сенсі redde rationem, давати звіт, і тому ця мрія сучасного розуму співпадає зі свого роду раціоналізацією відносин з мовою, трансформацією мови, що дозволяє давати звіт і керувати не лише природою, але насамперед життям людей.

І що являє собою, якщо замислитися, те, що ми називаємо наукою – якщо не мовну практику, яка має тенденцію усувати у того, хто говорить, всі етичні, поетичні та філософські переживання слова, щоб перетворити мову на інструмент обміну інформацією і, в остаточному рахунку на те, без чого можна обійтися – ясно, що ідеалом науки було б вміти обходитися без мови, замінюючи її числами, алгоритмами.

Чому наука ніколи не може зробити нас щасливими? Тому що наука здебільшого припускає, що людська істота – це біологічне тіло, яке має тенденцію бути німим: тут слово повинно бути винесеним за дужки. Ось питання, яке я хотів поставити: яку трансформацію ми маємо уявити у взаєминах з мовою, щоб сталося те, що відбувається? Найдивовижніше в тому, що ми переживаємо, це те, що брехня – сьогодні очевидно, брехня кричуща(тобто нам не потрібно міркувати, щоб зрозуміти, все, що відбувається, і так очевидно) – і все ж люди, схоже, втратили здатність відрізняти правду від брехні у своїх міркуваннях, у своїх словах.

Якщо сьогодні лікарі, юристи, вчені приймають дискурс, який повністю відкидає ідею питання про істину (звичайно, багатьом за це заплатили, це нормально, але якщо ми не маємо на увазі тих, кому за це платили) – мабуть, своєю мовою вони втратили здатність думати – тобто тримати в напрузі (ви знаєте, етимологічно думка походить з pendere, тримати в напрузі), тепер вони можуть тільки розраховувати або повторювати.

У тому шедеврі етики двадцятого століття, який є книгою Ханни Арендт про Айхмана, Арендт помітила (якщо ви читали цю книгу), що Айхман був абсолютно раціональною людиною, навіть не поганою, просто абсолютно раціональною, і тому він міг за його міркуваннями організувати складну операцію з доставки євреїв у табори. Але чого тоді не вистачало цій людині? Йому не вистачало здатності мислити, але не мислити у сенсі створення теорій, ні, мислення – це насамперед здатність переривати перебіг дискурсу. 

Айхман не міг перервати потік міркувань, наказів, тому в його розумі було щось, чому він міг тільки підкорятися, що він ніколи не міг тримати у напрузі, думаючи. Тому перше завдання, що стоїть перед нами, – знайти пружний, тобто поетичний і мислячий зв’язок із нашою мовою. Тільки так ми зможемо вибратися з цього глухого кута, який, на мою думку, може, ймовірно, призвести до вимирання – якщо не фізичного, то принаймні етичного та політичного – людства.

Дякую.»

ПерекладОлександр Тимофєєв

Джерело: Lena Bloch

Відео виступу (італійською мовою)https://youtu.be/ZDg9UDfJtV4

Примітки перекладача:

1. Giorgio Agamben. Stato d’eccezione. Homo sacer II, 1. Torino: Bollati Boringhieri, 2003.

2. Ernst Fraenkel. The Dual State: A Contribution to the Theory of Dictatorship. Translated from the German by E. A. Shils, in collaboration with Edith Loewenstein and Klaus Knorr. New York, London, Toronto: Oxford University Press. 1941.https://ia801601.us.archive.org/16/items/in.ernet.dli.2015.13142/2015.13142.The-Dual-State.pdf

3. Ернст Френкель (1898 – 1975) німецько-єврейський юрист та політолог. Перед Другою світовою війною Френкель працював адвокатом у кримінальних справах євреїв, які стали мішенню нацистського режиму. Після війни він написав книгу «Подвійна держава» про політичну структуру нацистського режиму і згодом став одним із засновників німецької політології.

4. Дискреція (від франц. discretionnaire — залежний від власного розсуду) — вирішення посадовою особою або державним органом будь-якого питання на власний розсуд. За латиною discretio це — рішення посадової особи або державного органу віднесеного до їх компетенції питання на власний розсуд в порядку реалізації дискреційної влади.

5. Касс Роберт Санстейн (нар. 21 вересня 1954 р.) — американський вчений-правник, відомий своїми дослідженнями конституційного права, адміністративного права, екологічного права та поведінкової економіки. Один із авторів теорії підштовхування. У 2009-2012 роках при адміністрації Обами обіймав посаду голови Управління у справах інформації та регулювання (OIRA) у Білому Домі. Санстейн був професором Університету Роберта Уолмслі в Гарвардській юридичній школі. Член Американського філософського товариства (2010). Санстейн також є автором бестселерів The New YorkTimes The World According to Star Wars (2016) та Nudge (2008). 

6. Можливо, мається на увазі Якоб Ларсен (1888 – 1974) – американський історик, автор праці Representative Government in Greek and Roman History, 1955.

7. Джорджо Агамбен, найімовірніше, говорить про книгу Hannah Arendt. Essays in Understanding, 1930-1954: Formation, Exile, and Totalitarianism. Edited by Jerome Kohn. New York: Schocken Books, 1994.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я