додому Соціум Гендерні ролі та стереотипи в Україні

Гендерні ролі та стереотипи в Україні

641

Київ, 04 березня 2016 року (RATING Pro). До 8 березня Аналітичним центром RATING Pro було проведено соціологічне дослідження «Гендернi ролi та стереотипи в Українi».

 • У сім’ях майже половини опитаних функції голови сім’ї виконують чоловіки. Третина вважає, що дану роль чоловік і жінка виконують на рівних засадах. Проте далеко не завжди у питанні визначення «хто головний?» є консенсус між жінками і чоловіками. Так, 58% чоловіків вважають себе головою сім’ї, тоді як лише 39% жінок вважають «головою» чоловіка. Водночас, майже третина жінок вважають «головою» себе, тоді як з цим погодились лише 10% чоловік.

RatingPro_Gender Roles#1 RU

 • При цьому, майже 80% чоловіків вважають, що так і має бути: «головою сім’ї повинен бути чоловік», але одночасно половина погодились з тим, що «жінка так само може бути головою, як і чоловік». У жінок навпаки: 60% вважають, що головою сім’ї повинен бути чоловік, але одночасно майже 80% згодні з тим, що «жінка так само може бути головою сім’ї як і чоловік». У розрізі регіонів, обидві гіпотези знаходять дещо більшу підтримку на Заході і на Півдні, дещо меншу – на Сході, найменшу – в Центрі.

RatingPro_Gender Roles#2 RU

 • Характерно, що тезу про те, що головою сім’ї повинен бути чоловік, більше схвалюють люди з низькими доходами, нижчим рівнем освіти. Цікаво, що розлучені люди, а також непрацюючі схильні сприймати жінку в ролі голови сім’ї більш позитивно. 
 • У  майже 60% сімей вихованням дітей займається жінка. Цікаво, що так вважають половина чоловіків і майже 70% жінок. При цьому варто відзначити, що більш як третина респондентів на дане запитання відповідають «порівну». Лише у 3% випадках функції виховання дітей покладають здебільшого на чоловіків, при цьому так вважають переважно самі чоловіки.

RatingPro_Gender Roles#3 RU

 • Аналогічно, у половині випадків господарськими справами займається також жінка. При цьому серед опитаних жінок відсоток тих, що погоджуються з тезою більший, ніж серед чоловіків – 58% проти 43%. Цікаво, що на противагу вихованню дітей (де участь чоловіків мінімальна), домашнім господарством займається відносно більша кількість чоловіків (12%), але знову ж таки, це на думку переважно самих чоловіків. Характерно, що на Заході кількість чоловіків, які займаються господарськими справами вдвічі вища, ніж в інших регіонах країни.

RatingPro_Gender Roles#4 RU

 • Загалом факт того, що жінка займається домогосподарством сприймається більш позитивно, ніж коли «домом займається чоловік, а жінка заробляє гроші» (65 і 44% відповідно). Водночас, жінки більш позитивно ставляться до того, щоб чоловік займався домом, а чоловіки більше погоджуються з тим, що бути домогосподаркою для жінки – це такий же спосіб реалізувати себе, як і працювати на роботі. Більш схвально до жінки у ролі домогосподарки ставляться люди, які мають дітей, а також люди старшого віку.
 • Важливо: чим вища освіта респондентів, тим більше вони підтримують тезу, що «нічого поганого немає коли чоловiк займається домом, а жiнка заробляє грошi», і не підтримують тезу, що «бути домогосподаркою для жiнки – це такий самий спосiб реалiзувати себе, як i працювати на роботi». Майже половина жінок не бачать нічого поганого в тому, що чоловік господарює по дому, серед чоловіків таких менше (40%).

RatingPro_Gender Roles#5 RU

 • Цікаво, що чим далі на Захід, тим спокійніше люди оцінюють можливість того, що саме жінка заробляє гроші, тоді як чоловік займається домогосподарством – на Заході жінки більш схильні брати на себе відповідальність за фінансове благополуччя сім’ї.
 • При цьому, переважна більшість респондентів (82%) погоджуються з тезою, що саме «чоловік має повністю забезпечувати свою сім’ю». Лідером підтримки даного твердження виявився Південь, найменше – у Центрі. І знову ж таки, більш прогресивні у даному питанні люди з вищим рівнем освіти.
 • У більшості (60%) українських сімей вважається, що чоловік заробляє більше, при цьому так вважають майже 70% чоловіків і трохи більше половини жінок. Водночас, понад 20% жінок вважають, що більше заробляють саме вони, тоді як лише 10% чоловіків погодились з тим, що дружина (подруга) заробляє більше.
 • Переважна більшість опитаних (майже 80%) погодились, що у їхній сім’ї готує їсти переважно жінка, 18% респондентів вважають, що у їх родині цей обов’язок поділяється порівну, тоді як лише у 3% сімей приготуванням їжі зайняті переважно чоловіки.
 • Більш того, понад половина жінок і дві третини чоловіків погодились з твердженням, що «готувати їжу в сім’ї повинна жінка». Характерно, що більш за все дана теза знаходить схвалення серед людей старшого покоління і мешканців сіл. Також досить показовим є регіональний аспект питання: традиційно жінки на Заході України вважаються такими, що вміють смачно готувати, тому і відсоток респондентів, які стверджують, що готувати їжу повинна саме жінка, вищий на Заході – 70% порівняно з 51% на Сході.
 • Разом з тим, третина жінок і трохи більше 40% чоловіків погоджуються, що «чоловіки куховарять краще, ніж жінки». Досить очікувано, що таких більше серед людей з вищою освітою і тих, що мають вищі статки. За критерієм сімейного статусу, найбільшу підтримку дане твердження знаходить серед респондентів, які перебувають у громадянському шлюбі, дещо меншу – серед одружених і не одружених.
 • На думку третини опитаних, чоловіки в цілому мають більше вільного часу порівняно з жінками, водночас, майже половина зазначають, що у даному аспекті представники різних статей знаходяться на рівних.
 • Більше половини чоловіків вважають, що «жінка не має права обмежувати чоловіка у тому, як йому проводити вільний час»(серед жінок таких – майже вдвічі менше). При цьому, якщо серед неодружених людей тезу поділяють понад 50%, то серед розлучених – лише третина. Закономірно, що більш схильні наділяти чоловіків свободами люди молодого віку, а також ті, що не мають дітей.
 • Лише 28% чоловіків і трохи більше третини жінок вважають, що «жінка має право у будь-який момент знехтувати домашнiми обов`язками i зайнятися власними справами». Закономірно, що більш прогресивними у своїх поглядах є неодружені та розлучені люди, тоді як одружені пари налаштовані більш традиційно. Логічно, що більш консервативні в оцінках обов’язків жінки люди, які мають дітей, а також представники старшого покоління.
 • Цікаво, що більше 40% чоловіків і чверть жінок погодились з тезою, що «жінка не повинна обтяжувати чоловіка домашніми справами». Традиційно, дану тезу знаходить вищу підтримку серед людей старшого покоління, а також серед бідних та малозабезпечених верств населення. Попри це, існує і привід для оптимізму: досить обнадійливо виглядає те, що зі зростанням рівня освіти, зростає і скепсис до даного твердження.

Опитування проведене Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Аналітичного центру RATING Pro. Протягом 1-6 жовтня 2015 року опитано 1800 респондентів. Помилка репрезентативності: не більше 2,4%.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я