додому Соціум Діяльність правозахисників в Україні: вересень 2015 року

Діяльність правозахисників в Україні: вересень 2015 року

288

Київ, 06 жовтня 2015 року (КМІС). Протягом вересня 2015 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення клієнта провів комплексне всеукраїнське дослідження щодо діяльності правозахисників. Було проведено три опитування: опитування методом особистих інтерв’ю у домогосподарствах проживання респондентів; опитування методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (САТІ); опитування методом онлайн-інтерв’ю.

Опитування методом особистих інтерв’ю було проведене з 9 по 24 вересня 2015 року. Всього було опитано 2041 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім Криму) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

В Луганській області дослідження проводилося тільки на територіях, що підконтрольні Україні, в Донецькій області – і на території, що контролюється українською владою, і на території, що не контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн–ефекту) не перевищує 2.2%.

Опитування методом телефонних інтерв’ю було проведене з 13 по 27 вересня 2015 року. Всього було опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім Криму) за 2-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося і на території, що контролюється українською владою, і на території, що не контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн–ефекту та без врахуванням можливих обмежень, пов’язаних з використанням стаціонарних телефонів) не перевищує 2.2%.

Опитування методом онлайн-інтерв’ю було проведене з 13 по 30 вересня 2015 року. Всього було опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім Криму) за квотною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося і на території, що контролюється українською владою, і на території, що не контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн–ефекту та без врахуванням можливих обмежень, пов’язаних з використанням методу онлайн-опитувань) не перевищує 2.2%.

Нижче наводяться розподіли відповідей респондентів на запитання анкети.


П1. Чи ефективно  правозахисна діяльність впливає на захист прав громадян  України?

  Особисті інтерв’ю Телефонні опитування Онлайн-опитування
Безперечно так   2.5 8.8 7.2
Скоріше так, ніж ні 9.2 14.5 17.7
Скоріше ні, ніж так 27.9 28.8 36.9
Безперечно ні 32.9 30.0 21.5
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ 24.9 17.6 16.4
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 2.6 0.4 0.4


П2. На чому основана Ваша думка? НЕ БІЛЬШЕ ТРЬОХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ

Особисті інтерв’ю Телефонні опитування Онлайн-опитування
На відомих Вам прикладах правозахисної діяльності 20.9 40.9 49.1
На відомих Вам позиціях і висловлюваннях з цього питання представників влади 6.6 5.6 13.2
На відомих Вам позиціях і висловлюваннях з цього питання представників опозиції 3.6 2.1 7.4
На основі публікацій в друкованих ЗМІ 17.4 12.7 24.6
На основі матеріалів інтернет-видань 16.8 15.8 33.1
На основі блоків новин телевізійних каналів 37 29.5 32.2
Інше 1.8 1.9 3.5
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ 25.8 6.0 3.1
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 3.2 0.3 0.3


П3. Наскільки діяльність правозахисних організацій в українському суспільстві є дієвою?

Особисті інтерв’ю Телефонні опитування Онлайн-опитування
Практично непомітна і не впливає на ситуацію 45.4 45.7 36.1
Відіграє значну роль в суспільно-політичному житті країни 3.8 8.9 6.7
Може активізуватися на фоні резонансного порушення прав 6.9 9.9 23.3
Залежить від дій і висловлювань окремих політиків/ державних діячів 6.6 4.0 7.1
Орієнтована на суспільну думку 3.7 3.9 4.1
Орієнтована на позицію конкретних правозахисників 3.5 3.0 6.4
Досить популярна, має багато активних прихильників серед громадян 1.1 1.0 1.5
Інше 0.3 0.7 0.5
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ 25.9 22.3 13.7
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 2.8 0.8 0.7


П4. Чи є відсутність державної підтримки і фінансування значною проблемою для правозахисної діяльності в Україні?

  Особисті інтерв’ю Телефонні опитування Онлайн-опитування
Так 49.1 61.0 60.3
Ні 15.7 22.2 20.3
Інше 0.4 0.3 1.1
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ 32 15.9 17.7
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 2.8 0.7 0.7


П5. Діяльність кого із зазначених правозахисників є для Вас найбільш відомою?(рейтингова оцінка від 1 до 5, де 1 – «правозахисник взагалі невідомий», 5 – «відомий правозахисник»).

Опитування методом особистих інтерв’ю

Взагалi невiдомий 2 3 4 Вiдомий ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ ВІДМОВА
Едуард Багiров 76.8 4.0 5.8 2.3 6.6 3.7 0.8
Аркадiй Бущенко 91.5 1.7 0.9 0.4 0.8 3.9 0.8
Семен Глузман 86.3 3.0 2.3 1.4 2.3 3.9 0.8
Iгор Данилов 91.5 2.2 0.9 0.1 0.6 3.9 0.8
Євген Захаров 87.2 3.5 2.2 0.7 1.7 3.9 0.8
Михайло Каменєв 92.3 2.0 0.6 0.2 0.4 3.7 0.8
Олексiй Кошель 89.8 2.9 2.0 0.1 0.6 3.9 0.8
Катерина Левченко 89.2 3.0 2.4 0.4 0.7 3.6 0.8
Володимир Лесiк 91.6 2.5 0.8 0.2 0.3 3.9 0.8
Iгор Марiєн 92.7 1.5 0.4 0.0 0.6 4.0 0.8
Олег Мартиненко 89.7 2.8 1.7 0.3 1.0 3.8 0.8
Василь Овсiєнко 89.7 3.4 1.1 0.4 0.6 3.9 0.8
Руслан Роженко 92.9 1.4 0.3 0.1 0.3 4.2 0.8
Андрiй Сухоруков 91.1 2.3 1.1 0.2 0.4 4.1 0.8
Ольга Цуканова 90.6 2.7 1.6 0.1 0.2 4.0 0.8
Володимир Чемерис 88.8 2.6 1.9 0.5 1.2 4.2 0.8
Володимир Яворський 86.0 3.6 2.8 1.0 2.0 3.8 0.7


Опитування методом телефонних інтерв’ю

Взагалi невiдомий 2 3 4 Вiдомий ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ ВІДМОВА
Едуард Багiров 74.2 4.1 11.4 4.2 5.8 0.2 0.2
Аркадiй Бущенко 93.7 1.6 2.9 0.6 1.1 0.1 0.1
Семен Глузман 86.8 2.7 6.2 1.9 2.2 0.2 0.1
Iгор Данилов 94.6 1.6 2.4 0.4 0.9 0.1 0.1
Євген Захаров 90.2 2.4 4.7 0.8 1.6 0.2 0.2
Михайло Каменєв 95.2 1.5 1.9 0.5 0.7 0.1 0.2
Олексiй Кошель 92.8 2.0 3.5 0.6 0.9 0.2 0.2
Катерина Левченко 92.9 1.8 3.0 0.7 1.4 0.2 0.2
Володимир Лесiк 95.3 1.5 1.6 0.7 0.8 0.1 0.2
Iгор Марiєн 97.7 1.1 0.6 0.1 0.2 0.2 0.2
Олег Мартиненко 94.9 1.6 2.0 0.5 0.8 0.2 0.2
Василь Овсiєнко 96.5 1.3 1.3 0.2 0.4 0.1 0.2
Руслан Роженко 97.8 0.9 0.7 0.2 0.3 0.1 0.2
Андрiй Сухоруков 96.5 1.3 1.1 0.5 0.4 0.1 0.2
Ольга Цуканова 96.0 1.1 1.4 0.4 0.8 0.2 0.2
Володимир Чемерис 93.0 1.8 2.4 1.2 1.5 0.1 0.2
Володимир Яворський 87.7 2.6 6.4 1.6 1.5 0.1 0.2

 

Опитування методом онлайн-інтерв’ю

Взагалi невiдомий 2 3 4 Вiдомий ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ ВІДМОВА
Едуард Багiров 63.8 6.9 9.5 4.3 10.8 4.5 0.3
Аркадiй Бущенко 82.9 4.8 3.7 1.4 1.8 5.2 0.3
Семен Глузман 70.1 6.6 7.3 3.1 7.9 4.6 0.3
Iгор Данилов 80.9 5.9 3.8 2.0 2.0 5.1 0.4
Євген Захаров 75.3 5.8 5.3 3.3 5.3 4.7 0.4
Михайло Каменєв 81.3 5.1 3.7 1.9 2.1 5.6 0.4
Олексiй Кошель 75.8 6.4 5.0 3.4 3.4 5.6 0.5
Катерина Левченко 75.1 6.3 6.2 3.5 3.6 4.9 0.5
Володимир Лесiк 79.5 5.2 4.5 2.2 2.4 5.7 0.5
Iгор Марiєн 84.8 3.5 3.5 1.2 0.9 5.7 0.5
Олег Мартиненко 78.4 5.2 4.6 2.8 3.4 5.3 0.5
Василь Овсiєнко 82.1 4.2 3.7 2.1 2.3 5.3 0.5
Руслан Роженко 83.4 4.1 3.6 2.1 1.2 5.2 0.5
Андрiй Сухоруков 80.8 4.8 4.4 2.1 2.4 5.1 0.5
Ольга Цуканова 78.9 5.6 4.5 2.1 3.5 5.0 0.5
Володимир Чемерис 71.9 6.1 6.2 5.3 5.3 4.8 0.5
Володимир Яворський 67.9 7.2 7.0 4.6 7.7 5.2 0.5

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я