додому Економіка Небезпеки законопроекту “Про вищу освіту” № 7486-1

Небезпеки законопроекту “Про вищу освіту” № 7486-1

120

lebedМихайло Лебедь

22 грудня 2010 року народні депутати зареєстрували у Верховній Раді нову редакцію проекту Закону “Про вищу освіту” – закнопроект № 7486-1, який був розроблений у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту (МОНМС). Аналіз безпосередніх небезпек законодавчої ініціативи для молоді пропонує Вашій увазі Михайло Лебедь – член Ради Старійшин ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ):

“Отже, у пояснювальній записці до проекту сказано, що законодавча ініціатива “створить необхідні умови для впровадження активних методів та новітніх технологій у навчання і виховання молоді”. Проте деякі норми законопроекту загрожують ще більшою комерціалізувати освіти в Україні, а також узаконенням умови для високого рівня хабарництва у школах та вищих навчальних закладахЯкщо відповідний законопроект буде  прийнятий в такому вигляді, то в країні поступово майже зникнуть студенти-бюджетники, захмарно схуднуть гаманці батьків студентів-контрактників, гаманці студентів дистанційної (заочної), вечірньої та екстернатної форм навчання. Проект також пропонує ліквідувати один з здобутків чинного Закону № 1798-VI (“щодо питань студентського самоврядування”), прийняття якого роками добивались студентські та молодіжні організації. Окрім цього, запропоновані норми суперечать передвиборчим обіцянкам Президента та усіх політичних партій, які зараз знаходяться при владі.

Цікаво, що усі зазначені небезпечні норми були сформульовані ще у 2008 році за часів Міністра освіти і науки Івана Вакарчука. Але попри багатолітні звернення нашої і союзних організацій, у різних редакційних варіаціях вони продовжували залишатися у міністерських проектах нового Закону.

Отже, як саме проект Закону може звузити існуючі права та свободи молоді.

1). Редакція статті 68 законопроекту № 7486-1 фактично дозволяє адміністраціям вищих навчальних закладів необмежено збільшувати розмір плати за навчання студентів-контрактників. Законопроект № 7486-1 також пропонує скасувати прив’язку плати навчання та надання додаткових освітніх послуг до грошової одиниці України – гривні:

З тексту чинної статті 64 (“Фінансування вищих навчальних закладів”) Закону “Про вищу освіту”: З тексту статті 68 (“Платні послуги у галузі вищої освіти та пов’язаних з нею інших галузях діяльності”) законопроекту № 7486-1:
“Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється вищим навчальним закладом у грошовій одиниці України – гривніз урахуваннямофіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між вищим навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання або надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання.

Плата за навчання або за надання додаткових  освітніх  послуг може  вноситися  за  весь  строк  навчання  або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частками –  помісячно,  по семестрах, щорічно.”

“Розмір плати за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між вищим навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або фізичною (юридичною)  особою, що оплачуватиме навчання або надання додаткових освітніх послуг, і можекорегуватися протягом усього строку навчання на коефіцієнт інфляції за попередній календарний рік, але не частіше одного разу на рік.

Плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг повністю, одноразово або, за згодою сторін, частками, тобто по місячно, по семестрах та щорічно. Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг у разі повної одноразової сплати авансом не може змінюватися протягом усього строку навчання. У разі сплати частками, розмір плати на кожному навчальному курсі перераховується на початок кожного навчального року з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.”

Таким чином законопроект № 7486-1, в обхід 22 та 53 статті Кронституції, скасовує гарантію того, що протягом усього строку навчання встановлений у договорі розмір плати навчання має бути незмінним. Також запропонована норма суперечить передвиборчим обіцянкам “Блоку Литвина” та Комуністичної Партії України щодо гарантій доступності та безкоштовності освіти в Україні. Суперечить норма і обіцянці з передвиборчої програми Президента Віктора Януковича про забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань “незалежно від… фінансових можливостей батьків”. Це може призвести до звуження права громадян на освіту та принципу доступності освіти, що закріплені у Конституції. Законопроект No. 7486-1 фактично дозволяє необмежене зростання розміру плати за навчання, оскільки формулювання “з урахуванням” та “може” самі по собі не є імперативними. Це суперечить загальному принципу диспозитивності цивільного права та суперечить самій сутності договірних відносин, оскільки договір вважається укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних його умов. А до істотних умов належить і ціна, яка має встановлюватися за домовленістю сторін. Законопроект № 7486-1 фактично пропонує односторонню зміну адміністрацією вищого навчального закладу умов укладеного договору на надання освітніх послуг, а саме ціни плати за навчання для студентів-контрактників. До того ж, в частині шостій статті 64 чинного Закону “Про вищу освіту” вже і без того передбачене право встановлювати розмір плати за весь строк навчання з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції. Таким чином узаконення запропонованої норми може спричинити необґрунтованого завищення цін на освіту адміністраціями вищих навчальних закладів.

Подібні ризики ніс і законопроект № 2162 (“щодо умов оплати навчання”) депутата Віталія Курила. Проте Верховна Рада свого часу той проект не прийняла. Варто також згадати, що через Міністерство освіти часів попереднього Міністра Івана Вакарчука дана норма увійшла в законопроект № 6194 депутатів Володимира Полохала, Степана Давимухи та Віталія Курила. Проте свого часу пропозиція про включення до порядку денного пленарного засідання парламенту тієї законодавчої ініціативи вже за нової влади не набрала достатньої кількості голосів.

Варто також підкреслити, що законопроект № 7486-1 пропонує скасувати прив’язку плати навчання та надання додаткових освітніх послуг до грошової одиниці України – гривні. Це дозволило б адміністраціям вищих навчальних закладів фактично заробляти на студентах-контрактниках завдяки стрибкам курсу долара нашої слабкої економіки. Норма законопроекту № 7486-1 таким чином суперечить 22 та 53 статті Конституції, а також суперечить вищезгаданим передвиборчим обіцянкам “Блоку Литвина”, Комуністичної Партії України та Президента Віктора Януковича.

2). У формулюванні редакції статті 22 законопроекту № 7486-1вилучена гарантія про прийняття на перший курс за безплатною формою навчання студентів дистанційної (заочної), вечірньої та екстернатної форм навчання.

З тексту чинної статті 23 (“Правовий статус вищого навчального закладу”) Закону “Про вищу освіту”: З тексту частини 4 статті 22 (“Правовий статус вищого навчального закладу”) законопроекту № 7486-1:
“У вищих навчальних закладах державної і комунальної форм власності кількість студентів, прийнятих на перший курс на навчання за державним замовленням, повинна становити не менше ніж 51 відсоток від загальної кількості студентів, прийнятих на навчання на перший курс.” “У вищих навчальних закладах державної і комунальної форм власності кількість студентів, денної форми навчання, прийнятих на перший курс за державним замовленням, повинна становити не менше ніж 50 відсотків від загальної кількості студентів, прийнятих на навчання на перший курс.”

Тобто якщо чинна норма гарантує пропорцію бюджетних місць геть для усіх студентів, то законопроект № 7486-1 – лише для студентів денної форми навчання. Це суперечить 22 та 53 статтям Конституції. Суперечить це і передвиборчій обіцянці Партії регіонів про пропорцію бюджетних місць у ВНЗ, а також суперечить передвиборчим обіцянкам “Блоку Литвина” та Комуністичної Партії України щодо гарантій доступності та безкоштовності освіти в Україні. Суперечить передвиборчій обіцянці Партії регіонів про пропорцію бюджетних місць у вищих навчальних закладах. Окрім цього, суперечить це і наступним обіцянкам з передвиборчої програми Президента Віктора Януковича: “На законодавчому рівні гарантую збільшення кількості бюджетних місць у державних вищих навчальних закладах до 75%. Створю належні умови для нарощування освітнього потенціалу України, забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей батьків.”

Варто також наголосити, що запропонована норма існувала і в попередніх варіантах проектів Закону “Про вищу освіту” Міністерства освіти часів попереднього Міністра Івана Вакарчука.

3). Формулювання редакції статті 67 законопроекту № 7486-1 фактично пропонує скасувати гарантію того, що фінансування підготовки кадрів з вищою освітою має здійснюється в обсягах не менших, ніж необхідних для забезпечення 100 і 180 студентів відповідних типів вищих навчальних закладів на кожні 10 тис. населення:

З тексту чинної статті 64 (“Фінансування вищих навчальних закладів”) Закону “Про вищу освіту”: З тесту частини 1 статті 67 (“Фінансування вищих навчальних закладів”) законопроекту № 7486-1:
“Фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України підготовки фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах державної форми власності здійснюється в обсягах, необхідних длязабезпечення на кожні десять тисяч населення навчання не менше як ста студентів у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації та ста вісімдесяти студентів у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації.” “Фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України підготовки кадрів з вищою освітою за спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних (освітньо-наукових) рівнів у вищих навчальних закладах державної форми власностіздійснюється з урахуванням державного замовлення, визначеного в обсягах, необхідних для забезпечення на кожні десять тисяч населення навчання не менше як ста студентів професійних коледжів та ста вісімдесяти студентів в університетах, академіях, коледжах.”

Таким чином у статті 64 чинного Закону “Про вищу освіту” ця гарантія прописана в імперативній формі, тоді як формулювання статті 67 проекту Міністерства робить цю норму необов’язковою. Тому нововведення суперечить 22 та 53 статтям Конституції, а також передвиборчим обіцянкам “Блоку Литвина” та Комуністичної Партії України щодо доступності та безкоштовності освіти в Україні. Суперечить норма і вищезгаданим обіцянкам з передвиборчої програми Президента.

Варто також зазначити, що через Міністерство освіти часів попереднього Міністра Івана Вакарчука дана норма увійшла в законопроект № 6194 депутатів Володимира Полохала, Степана Давимухи та Віталія Курила. Проте свого часу пропозиція про включення до порядку денного пленарного засідання парламенту тієї законодавчої ініціативи вже за нової влади не набрала достатньої кількості голосів.

4). Редакція статті 43 законопроекту № 7486-1 загрожує повернути високий рівень хабарництва в школи та ВНЗ на стадії вступу абітурієнтів.

З тексту чинної статті 44 (“Умови прийому на навчання до вищого навчального закладу”) Закону “Про вищу освіту”: З тексту статті 43 (“Умови прийому на навчання до вищого навчального закладу”) законопроекту № 7486-1:
“Прийом осіб на навчання до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел його фінансування.” “Прийом на навчання до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування навчального закладу, а також джерел оплати за навчання здійснюється на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань та умінь вступників та їхніх здібностей у випадках, передбачених Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, з урахуванням середнього бала державного документа про повну загальну середню освіту та бала вищого навчального закладу.

Поза конкурсом до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності особи зараховуються у випадках, передбачених законодавством України.

Дане нововведення може узаконити звуження права громадян на освіту та принципу доступності освіти, що закріплені у статті 53 Конституції. Ініціатива, звісно, відповідає обіцянці з передвиборчої програми новообраного Президента Віктора Януковича про “відмову від системи обов’язкового зовнішнього оцінювання для вступу до вищих навчальних закладів”. Але водночас суперечить іншим обіцянкам Президента: “Створю належні умови для… забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей батьків” та “Продовжу рішучу боротьбу з корупцією та тіньовою економічною діяльністю”. Норма суперечить також передвиборчим обіцянкам “Блоку Литвина” та Комуністичної Партії України щодо гарантій доступності та безкоштовності освіти в Україні. Суперечить це і обіцянкам “Блоку Юлії Тимошенко” та блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” про запобігання хабарництву на етапі вступу у вищі навчальні заклади. “Блок Литвина” обіцяв “прирівняти корупцію до державної зради”, “скасувати умовні строки та амністію для засуджених за корупційними статтями”, “позбавляти пенсійного забезпечення держслужбовців, які притягуються до відповідальності за хабарництво, зловживання службовим становищем” та “передбачити обов’язкову конфіскацію незаконно набутого майна як у держслужбовців, так і у їхніх найближчих родичів”. Комуністична партія України обіцяла “ліквідувати тіньові та корупційні фінансові схеми” та “підсилити кримінальну відповідальність за корупцію”. “Блок Юлії Тимошенко” також обіцяв “суттєво посилити кримінальну відповідальність за корупційні дії, включно з довічним позбавленням волі”, “ліквідувати економічне підґрунтя для корупції”, “створення комунікаційного центру для безпосереднього зв’язку громадян з правоохоронними органами для інформування про факти корупції” та “створити спеціальну експертну комісію, що аналізуватиме всі проекти законів та нормативних актів на предмет корупційних ризиків”. Блок “Наша Україна – Народна Самооборона” обіцяв “створити національне антикорупційне бюро”. А Партія регіонів обіцяла “сприяти подоланню корупції в суспільстві”.

Нововведення щодо позаконкурсного зарахування у вищі навчальні заклади суперечить статтям 24 та 53 Конституції.  Нововведення також не відповідає передвиборчим обіцянкам “Блоку Литвина” та Комуністичної Партії України щодо гарантій доступності освіти в Україні, та передвиборчим обіцянкам Президента щодо “забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей батьків”. Також нововведення не відповідає усім вищезазначеним обіцянкам політичних партій щодо боротьби з корупцією.

5). Редакція статті 42 законопроекту № 7486-1 пропонуєвиключити норма існуючого Закону щодо можливості поєднання форм навчання (денної, заочної, вечірньої, екстернатної).

З тексту чинної статті 42 (“Форми навчання у вищих навчальних закладах”) Закону “Про вищу освіту”: З тексту статті 43 (“Форми навчання у вищих навчальних закладах”) законопроекту № 7486-1:
“Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється  за  такими формами:
денна (очна);
вечірня;
заочна, дистанційна;
екстернатна.

Форми навчання  можуть  бути  поєднані.

“Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами:
денна;
вечірня;
заочна (дистанційна);
екстернат.”

Пропозиція авторів законопроекту № 7486-1 таким чином пропонує порушувати 22 та 53 статті Конституції, а також суперечить передвиборчим обіцянкам “Блоку Литвина” та Комуністичної Партії України щодо гарантій доступності та безкоштовності освіти в Україні. Суперечить норма і обіцянці з передвиборчої програми Президента Віктора Януковича про забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань “незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей батьків.”

6). Редакція статті 37 законопроекту № 7486-1 пропонує забрати в органів студентського самоврядування гарантію отримання коштів з спеціального фонду вищого навчального закладу.

З тексту частин 3 та 6 чинної статті 38 (“Студентське самоврядування”) Закону “Про вищу освіту”: З тексту статті 37 (“Студентське самоврядування”) законопроекту № 7486-1:
Органи студентського самоврядування… розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках… Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду відповідного вищого навчального закладу.” “Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти вищого навчального закладу, визначені відповідно до кошторису доходів та видатків.

Запропонована норма суперечить статті 22 Конституції, а також може призвести до того, що діяльність студентського самоврядування взагалі не буде фінансуватись з боку вищого навчального закладу. Таким чином законопроект № 7486-1 може відібрати права у незалежних органів студентського самоврядування та забрати їх автономію, повністю підпорядковуючи фінансові питання їх діяльності керівництву вищого навчального закладу.

Варто також підкреслити, що дана ініціатива Міністерства перекреслює одну з чинних поправок до Закону “Про вищу освіту”, прийняття якої роками добивалися студентські та молодіжні організації України. Йдеться про здобутки Закону № 1798-VI (“щодо питань студентського самоврядування”), який Верховна Рада прийняла напередодні останніх президентських виборів.

Тобто законопроекту № 7486-1 суттєво звужує існуючі права та свободи молоді. Звужує, перш за все, право громадян на освіту та принцип доступності освіти. Тому раджу усім свідомим людям терміново направляти листи та факси членам парламентського Комітету з питань науки і освіти з проханням не направляти законопроект № 7486-1 на перше читання без проведення комітетських слухань за участі, перш за все, студентських та молодіжних організацій.”

Михайло Лебедь,
член Ради Старійшин ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ)

Ознайомитися з текстом законопроекту № 7486-1 можна тутhttps://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39329

Список членів парламентського Комітету з питань науки і освіти (з гіперпосиланнями на особисті контакти) –https://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_komity?pidid=2080

ДЖЕРЕЛО

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я