додому Стратегія ДЖОРДЖО АГАМБЕН. ВСТУПНА ЗАМІТКА ПРО ПОНЯТТЯ ДЕМОКРАТІЇ

ДЖОРДЖО АГАМБЕН. ВСТУПНА ЗАМІТКА ПРО ПОНЯТТЯ ДЕМОКРАТІЇ

91

Усі обговорення терміна «демократія» сьогодні спотворені попередньою двозначністю, яка прирікає на нерозуміння тих, хто його використовує. Про що ми говоримо, коли говоримо про демократію? З якою раціональністю пов’язаний цей термін? Навіть мінімально уважний розгляд показує, що ті, хто сьогодні сперечаються про демократію, розуміють під нею іноді устрій (constitution) політичного тіла, а іноді техніку (у)правління (gouvernement).

Термін, таким чином, відсилає одночасно до концептуалізації як публічного права, так і адміністративної практики: він означає форму легітимації влади так само, як і умови її застосування. Оскільки очевидно, що в сучасному політичному дискурсі цей термін частіше асоціюється з технікою (у)правління, яка як така не особливо заспокоює, зрозумілий дискомфорт тих, хто з кращих спонукань продовжує використовувати його в першому значенні.

Те, що переплетення цих двох концептуалізацій — юридично-політичної з одного боку та економіко-управлінської з іншого — має глибоке коріння і важко розплутується, іможна чітко побачити на наступному прикладі. Коли в античних класиків політичної думки зустрічається слово politeia (часто в рамках дискусії про її різні форми: монархії, олігархії, демократії, а також їхній parekbaseis, відхиленнях), його переводять то як «устрій», то як «управління». Отже, пасаж з «Афінської політії» (гл. XXVIII), в якому Арістотель описує «демагогію» Перікла, «dēmokōteran synebē genesthai tēn politeian», було перекладено англійською так: «the constitution became still more democratic».

Відразу після цього Арістотель додає, що натовп “apasan tēn politeian allon agein eis hautous” – той самий автор переклав це вже як “brought all the government more into their hands” (очевидно, перевести це як brought all constitution, як того вимагає узгодженість, було б проблематично).

Звідки береться ця справжня «амфіболія», двозначність фундаментального політичного поняття, через яку воно представляється то устроєм, то управлінням? Тут достатньо відзначити два пасажі з історії західної політичної думки, в яких вона проявляється з особливою очевидністю. Перший перебуває в Політиці (1279а, 25), коли Арістотель декларує свій намір перерахувати і вивчити різні форми устроїв (politeia): «Оскільки politea і politeuma означають те саме і оскільки politeuma є найвищою владою (kyrion) у містах, необхідно, щоб вона знаходилася в руках одного, кількох чи великої кількості людей» [1]. Загальноприйнятий переклад виглядає так: «Оскільки лад і управління означають те саме і оскільки управління є вищою владою в державі…» 

Хоча більш точний переклад мав би зберегти близькість двох термінів, politeia (політична діяльність) та politeuma (політичне, що випливає з неї) ), все ж таки очевидно, що спроба Арістотеля послабити амфіболію за допомогою фігури, яку він кличе kyrion, є головним завданням цього пасажу. Використовуючи (не без деякого перебільшення) сучасну термінологію, конституюча влада (politeia) і конституйована (politeuma) зв’язуються тут у різновиді суверенної влади (kyrion), яка представляється тим, що утримує разом обидві межі політики. Але чому політика розколота і завдяки чому kyrion артикулює цей розрив, водночас зшиваючи його?

Наступний пасаж знаходиться у «Про суспільний договір, або Принципи політичного права». У своєму курсі 1977-1978, «Безпека, територія, населення», Мішель Фуко вже показав, що Жан-Жак Руссо чітко поставив собі завдання примирити юридично-конституційну (constitutionnelle) термінологію (договір, спільна воля, суверенність) з «мистецтвом управління».

Але в перспективі, що нас цікавить, відмінність і зчленування між суверенітетом і управлінням, яке лежить в основі політичної думки Руссо, є принциповим. «Я прошу своїх читачів», пише він у статті «Про політичну економію», «чітко відрізняти громадську економію, про яку я говоритиму і яку я називаю управлінням, від вищої влади, яку я називаю суверенітетом; відмінність це у тому, що з них належить право законодавства […], тоді як інший належить лише виконавча влада». У «Про суспільний договір» ця відмінність ще раз підтверджується зчленуванням загальної волі із законодавчою владою з одного боку та (у)правління з виконавчої влади з іншого.

Однак очевидно, що для Руссо йдеться одночасно про розрізнення та зв’язування цих двох елементів (ось чому навіть у той момент, коли він формулює відмінність, йому доводиться заперечувати, що воно є розколом суверенітету). Як у Арістотеля, суверенітет, kyrion, є одночасно одним із термінів розрізнення і тим, що зав’язує в нерозривний вузол лад та управління.

Якщо сьогодні ми присутні при давлячому домінуванні (у)правління та економіки над народним суверенітетом, який був поступово очищений від будь-якого змісту, то, можливо, це тому, що західні демократії платять за рахунками філософської спадщини, яку вони прийняли без будь-якого попереднього опису. Нерозуміння, яке полягає у розгляді (управління) як просто виконавчої, є однією з найважчих помилок в історії західної політики.

Вона призвела до того, що політична рефлексія модерну ввела себе в оману, слідуючи за порожніми абстракціями, такими як закон, спільна воля і народний суверенітет, залишивши без вирішення принципову проблему з усіх точок зору, проблему (у)правління та його зчленування з суверенітетом. У своїй нещодавній книзі я постарався показати, що головна таємниця політики — це не суверенітет, а управління, не Бог, а ангел, не король, а міністр, не закон, а поліція або, якщо ясніше, подвійна машина правительності (guvernementalité), яку вони формують і приводять у рух.

Західна політична система походить із зв’язки двох гетерогенних елементів, які леґітимують один одного і взаємно узгоджуються: політико-юридична раціональність та раціональність економіко-управлінська, «форми ладу» та «форми (управління)». Чому politeia дана в цій двозначності? Хто дає суверену (kyrion) владу забезпечувати та гарантувати їх леґітимний союз? Чи не йдеться про вигадку, призначену приховати, що в центрі цієї машини знаходиться порожнеча, що між двома елементами та двома раціональностями немає ніякого можливого зчленування? І як вивести на світ те некероване, що виникло з їхнього розчленування і водночас є джерелом та місцем зникнення будь-якої політики?

Ймовірно, поки думка не наважиться порівнюватися з цим вузлом та його амфіболією, всі дискусії про демократію — як форму устрою та техніки (управління) ризикують скотитися в балаканину.

Джорджо АҐАМБЕН, філософ

Ориґінал тут

ПерекладПолітКом

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я